תצפית #386451, הדס מצוי, 8 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

הדס מצוי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 ביוני 2019
שמואל מזר
מדרון מתון בשטח יער
יער מירון
242398\766674
גוש שיחים גדולצילומים

img of
img of