תצפית #386453, דבקה זנובה, 8 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דבקה זנובה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 ביוני 2019
שמואל מזר
אדמה כבדה בשולי שדה
בקעת דיר חנא
234490\753134 (נקודה מקורבת)צילומים

img of
img of