תצפית #386454, דבקה זנובה, 5 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דבקה זנובה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 ביוני 2019
שמואל מזר
כרם זיתים
מג׳ד אל-כרום דר׳
224648\757474 (נקודה מקורבת)
אדמה כבדהצילומים

img of
img of