תצפית #386455, שלהבית הגלגל, 10 במאי 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 במאי 2014
אבנר רינות
רמה של קרקע סחף מעל ערוץ נחל פרת.
נחל פרת עליון (שולי יער מיר)
224366\639176
האתר נמצא במהלך סקר טבע עירוני.צילומים

img of