תצפית #386456, שלהבית הגלגל, 8 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 ביוני 2019
אבנר רינות
רמה של קרקע סחף מעל ערוץ נחל פרת.
נחל פרת עליון (שולי יער מיר)
224365\639175
נראה שהאוכלוסייה בשטח הנ"ל גדלה משמעותית.צילומים

img of
img of