תצפית #386457, כלך חרמוני, 9 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כלך חרמוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 ביוני 2019
אסף חיים
אתר החרמון
החרמון
272333\801370
30 מ מהבוטקה של החיילים מצד שמאל לדרך העולה לרכבל עליון
צילומים

img of