תצפית #386459, ורד צידוני, 20 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורד צידוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 במאי 2019
יעל אורגד
ערוץ נחל
נחל סנין
209727\727328
יובל של נחל השופט

צילומים

img of