תצפית #386460, מישויה פעמונית, 1 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מישויה פעמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 ביוני 2019
יעל אורגד ואראלה הרי
מצוקים סלעיים
כביש ראמה-בית ג'אן
234198\761489
לאורך כל הכביש ישנן מישויות רבות.צילומים

img of