תצפית #386463, נעצוצית סבוכה, 8 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נעצוצית סבוכה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 ביוני 2019
יעל אורגד
בתה קוצנית סבוכה
שמורת בני ציון
בני-ציון
186692\680827צילומים

img of