תצפית #386464, קנה קוצני, 29 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קנה קוצני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 בנובמבר 2018
יעל אורגד ואבנר רינות
שולי נחל חדרה
חוות חפציבה
190617\708105
לא נדיר לאורך נחל חדרה בתחום המוניציפלי של חדרה.צילומים

img of