תצפית #386468, בלוטה פלשתית, 6 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביוני 2019
נעם שגב
חול מיוצב בשלטון חרוב ואלת המסטיק
פארק השרון
פארק השרון
190450\702328
פרטים רבים בצל שיחי אלת המסטיקצילומים

img of