תצפית #386469, בוציץ סוככני, 6 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוציץ סוככני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביוני 2019
נעם שגב
שקע מוצף בחולות
בריכת יער
פארק השרון
191007\702106צילומים

img of
img of