תצפית #386470, כדורן ענף, 6 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כדורן ענף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביוני 2019
נעם שגב
שקע מוצף בחולות
בריכת יער
פארק השרון
191060\702142


צילומים

img of