תצפית #386474, בקעצור החורש, 14 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בקעצור החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באפריל 2018
יעל אורגד
מצוק סלעי לח ומוצל
נחל יגור
הר הכרמל
206713\737611 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of