תצפית #386475, אזוביון דגול, 9 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אזוביון דגול
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 ביוני 2019
יעל אורגד
בתה על גבעת כורכר/חמרה.
גבעת זקס בקיבוץ גבעת ברנר
181294\641029
צילומים

img of