תצפית #386480, בקעצור החורש, 6 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בקעצור החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביוני 2019
יאיר אור
חורש צפוף מצפנה צפוני
יער אודם הג'ובה הגדולה
יער מסעדה
268806\790200
בעקבות התצפית של יובל ספיר

צילומים

img of