תצפית #386482, חוחן קרדני, 19 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוחן קרדני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 בנובמבר 2018
יעל אורגד
שולי יער אקליפטוסים, אזור מוצף לעתים.
יער חדרה
190016\703887
צילומים

img of