תצפית #386484, בלוטה פלשתית, 21 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בנובמבר 2018
יעל אורגד
שרידי בתה בשולי שכונה
דרומית לעין הים
פארק השרון
188997\703512
השטח כנראה מיועד לפיתוחצילומים

img of