תצפית #386486, קלינופודיון מנוצה, 6 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קלינופודיון מנוצה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביוני 2019
יאיר אור
חורש אלונים
יער אודם הג'ובה הגדולה
יער מסעדה
268818\790293

צילומים

img of