תצפית #386491, תלתן מגובב, 6 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תלתן מגובב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביוני 2019
יאיר אור
צומח עשבוני
מערב לבוקעתה
271768\788681
אדמה מהודקת רעיה חזקה