תצפית #386492, חומעה נפלית, 4 ביוני 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חומעה נפלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 ביוני 2017
יאיר אור
גדר אבן של מטעים
ואדי אבו סעיד מסעדה
271383\792946
פרט גדול

צילומים

img of