תצפית #386493, אלומית החורש, 11 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית תצפית נדחתה

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אלומית החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 ביוני 2019
שמואל מזר
יער ותיק מפנה צפוני , מדרון
הר חזון, יער חזון,
238381\756777צילומים

img of
img of
img of