תצפית #386496, צלבית החוף, 11 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

צלבית החוף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 ביוני 2019
רון פרומקין
מדרון כורכר
חוף צפון תל אביב
180057\670935צילומים

img of
img of