תצפית #386523, סקליגריה חרמונית, 11 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סקליגריה חרמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 ביוני 2019
שמואל מזר
מפנה צפוני ביער אורנים בוגר
הר חזון, יער חזון
238244\756236 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of
img of
img of