תצפית #386524, סקליגריה חרמונית, 16 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סקליגריה חרמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 ביוני 2019
שמואל מזר
מפנה צפוני ביער בוגר
הר כנען, יער ביריה
247904\766272 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of
img of