תצפית #386525, סקליגריה חרמונית, 13 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סקליגריה חרמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 במאי 2019
שמואל מזר
ניר הר
בתה במדרון בשולי היער
יער בית קשת
235501\737565 (נקודה מקורבת)צילומים

img of
img of
img of
img of