תצפית #386527, בוציץ סוככני, 28 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוציץ סוככני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 ביוני 2019
יובל עברון
אדמה כבדה מוצפת בחורף
בקעת בית נטופה
236221\747492
מאות פרטים לאורך שפת הגבעהצילומים

img of