תצפית #386528, ורד צידוני, 21 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורד צידוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביוני 2019
רון פרומקין
מעיין
הר קטע
החרמון
270361\794674
צילומים

img of