תצפית #386530, לוענית גדולת-עלים, 26 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לוענית גדולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 ביוני 2019
Hila Abraham
מי מעיינות (נראה שמגיעים מים גםממעיינות גבוהים יותר כמו עין שמיר) זורמים בפלג היוצר בריכות קטנטנות בתוך סבך של פטל, לוענית גדולה, ערברבה שעירה ועוד המים הזורמים מהסבך נפרשים על מצע אבני בזלת שבשוליו מרבצי בת אורז משושה ומינים נוספים
עין ברכה
שמיר- נחל רחום
261539\787366 (נקודה מקורבת)

צילומים

img of
img of
img of