תצפית #386531, אהל הגבישים, 16 ביוני 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אהל הגבישים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 ביוני 2019
מנחם אדר
רכס כורכר חופי בגובה כ- 15 מ'
חוף גבעת אולגה - מצפון לשמורת תל גדור
חוף גדור
188550\704447
לרגלי גושי אטד גדולים. שני מקבצים, כל אחד מהם משתרע סביב האטד שלו. לא ברור כמה פרטים יש בכל מקבץ, מספר הפרטים הרשום למטה מתייחס למקבצים.צילומים

img of
img of