תצפית #386532, אהל הגבישים, 27 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אהל הגבישים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במאי 2019
מנחם אדר
שביל ירידה לים בפינה הדרומית מערבית של נעורים, סמוך לגדר. שטח מופר.
מצוק כורכר פנימיית נעורים
חוף נעורים
186961\697384
בשולי שביל בשימוש ניכרצילומים

img of
img of