תצפית #386533, סקליגריה חרמונית, 3 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סקליגריה חרמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 ביולי 2019
שמואל מזר
מדרון סלעי , יער בוגר
הרי נפתלי,יער הרי נפתלי
סחלבים מנרה
251867\788269 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of
img of
img of