תצפית #386534, גלדן מוארך, 4 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גלדן מוארך
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 ביולי 2019
דותן רותם
קרקע כבדה מוצפת חלקית
בריכות מלח עתלית
194867\734504צילומים

img of