תצפית #386535, שום קולמן, 6 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביולי 2019
דר בן נתן
מדרון לס עם צור בכיסוי צומח דליל
גבעות נחל טוב
214274\579007


צילומים

img of