תצפית #386537, שום קולמן, 6 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביולי 2019
דר בן נתן
מדרון צור מישאש עם כיסוי לס
נחל צפירה
225528\581680


צילומים

img of