תצפית #386538, שום קולמן, 6 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביולי 2019
דר בן נתן
מדרון לס עם צור בכיסוי צומח דליל
חניון צאלים עליון
מדבר יהודה
226477\582321

צילומים

img of