תצפית #386539, ברגיה אמנית, 3 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברגיה אמנית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 ביולי 2019
זלמן באומוול
אדמה כבדה לאחר הצפת חורף
בקעת בית נטופה
235299\747324