תצפית #386540, חלמית זנוחה, 8 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלמית זנוחה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 ביולי 2019
שמואל מזר
צד דרך
צפון הגולן דר׳-מז׳ לחרמונית
275978\785990

צילומים

img of
img of
img of