תצפית #386541, טופח כדורי, 27 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח כדורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במאי 2019
אלון זינגר
כתם בודד בכרם זיתים נטוש
מזרחית לצור הדסה
209935\624995

צילומים

img of