תצפית #386542, גרגרנית משובלת, 8 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גרגרנית משובלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 ביולי 2019
אלון זינגר
בתה של סירה קוצנית בכרם זיתים זנוח לאחר שריפה
מזרחית לצור הדסה
210006\625067
צילומים

img of