תצפית #391023, מרווה שסועה, 25 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרווה שסועה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 באפריל 2019
דר בן נתן
הר עמשא
210615\584423 (נקודה מקורבת)


צילומים

img of
img of
img of