תצפית #391024, אספסת ערבית, 24 באפריל 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אספסת ערבית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 באפריל 2019
בר שמש
צומח עשבוני בשולי נחל אכזב, בחברת מיני חורש לח
מפגש נחל דישון וצבעון
יער ברעם
240616\771552

צילומים

img of
img of
img of
img of