תצפית #391025, ארכובית צמירה, 21 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ארכובית צמירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביולי 2019
מנחם אדר
צומח גדות נשלט על ידי אשלים. הגדה צרה, מעליה, במדרון, נוכחות גבוהה של שיטה מכחילה.
אגמון הסופרלנד - גדה צפונית
176602\654033
במקומות שטוחים בהם הרצועה הלחה רחבה יש צמחי מים נוספים: אגמון ימי, אגמון הכדורים, גומא הפרקים, גומא ריחני. מינים נוספים בסביבה (שולי גינון של מרכז הכנסים) - ליפיה זוחלת, יקינטון המים, ספלילה טבורית, קנה מצוי, קנה סוכר מצרי, נהרונית צפה, חנק מחודד, דוחן זוחל, וכן מינים פולשים נוספים.
צילומים

img of
img of
img of