תצפית #391026, לוטמית המטאטא, 25 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לוטמית המטאטא
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 במרץ 2019
נוגן צברי
בתה שיחית על תשתית סלעית
גבעה מול הישוב לפיד
202727\647179


צילומים

img of
img of
img of
img of