תצפית #391027, לוטמית המטאטא, 25 במרץ 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לוטמית המטאטא
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 במרץ 2019
נוגן צברי
מדרון סלעי מתחת ליער אורנים
מדרון מתחת לישוב שילת
202557\647212


צילומים

img of
img of
img of