תצפית #391028, עפעפית עגולת-עלים, 26 ביוני 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 ביוני 2016
בר שמש
שקע לח בשלטון עשבוניים בני-קיימא
אחו עיינות
177526\646426
צילומים

img of
img of
img of