תצפית #391029, עפעפית עגולת-עלים, 18 בספטמבר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בספטמבר 2017
בר שמש
צומח עשבוני בין שדה לכביש
מחלף עתלית
195495\735207