תצפית #391030, אהל הגבישים, 30 ביולי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אהל הגבישים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 ביולי 2019
דותן רותם
מסלעה מלאכותית
שדות ים ירידה צפונית לחוף
189515\711486 (נקודה מקורבת)
מיקום זהה לדיווח משנה או שנתיים אחורה. יש יותר פרטים


צילומים

img of
img of