תצפית #391033, תודרה מצוייצת, 12 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תודרה מצוייצת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במרץ 2018
דר בן נתן
שולי ערוץ חצצי רחב
נחל עבדת
175430\520782


צילומים

img of