תצפית #391036, שום הגלגל, 8 באוגוסט 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 באוגוסט 2019
יובל עברון
אדמה כבדה
אזור מצפה נטופה
236621\745797
צילומים

img of